Kontakt

Generelle spørgsmål kan sendes til
fbj@borgerligejurister.dk
eller pr. brev adresseret til:
Juridisk Institut
School of Business and Social Sciences
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 16
8000 Aarhus C
Att.: Foreningen for Borgerlige Jurister

Louise Rude Olesen
Formand
fbj@borgerligejurister.dk
tlf. 20 70 85 68