Medlemsfordele

Hvad får du ud af at melde dig ind i FBJ?

Når man melder sig ind en studenterpolitisk forening opnår man en lang række goder. Det koster 50 kr./år for nye medlemmer og 100 kr./år for andre. Det er næppe muligt at opremse alle fordelene, men et par af tingene vil vi alligevel nævne:

– Venskaber på tværs af årgangene.

– Mulighed for faglig sparring med ældre studerende.

– Gratis brug af printer.

– Gratis kaffe og mulighed for at benytte foreningens kontor.

– Adgang til sjove og/eller lærerige arrangementer i både FBJ og KS.